Jacint Todó Gràfic

Sensus cordis

Sensus cordis

Descripció

Sanguina i pintura s/tela 2016
Categoria: Pintura