Jacint Todó Gràfic

Distància mínima

Distància mínima

Descripció

Vernís sobre paper 2020.
Categoria: Pintura